Obsah

Práce, Výkon a Energie

Práce

↑ zpět na obsah

Výkon

↑ zpět na obsah

Energie

Druhy energie podle působící síly

Druhy energie podle zdroje

↑ zpět na obsah

Polohová energie

Pohybová energie

↑ zpět na obsah

Přeměny energie

↑ zpět na obsah

Účinnost

↑ zpět na obsah

Jednoduché stroje

Páka

↑ zpět na obsah

Kladka


↑ zpět na obsah

Nakloněná rovina

↑ zpět na obsah

Šroub

↑ zpět na obsah

Máteli nějaké dotazy, kontaktujte mě na vojta@alvita.cz