Tepelné jevy

Vnitřní energie tělesa

Teplo

Měrná kapacita látky

Kalorimetrická rovnice

Vedení tepla

Šíření tepla prouděním a zářením

Skupenské přeměny

Tání a tuhnutí

Tání

Tuhnutí

Vypařování a kapalnění
(Kondenzace)

Var

Sublimace a Desublimace

Tepelné motory

Tepelné motory jsou stroje, které využívají tepla k vytváření mechanické práce. Existují dva hlavní typy tepelných motorů: spalovací motory a parní motory.

Spalovací motory

Spalovací motory fungují tím, že palivo je spáleno v komoře a výsledné teplé plyny jsou využity k pohybu pístu. Nejčastěji používané spalovací motory jsou:

Parní motory

Parní motory využívají páru k vytváření mechanické práce. Parní stroje byly velmi důležité v průmyslové revoluci, kdy byly používány k pohonu strojů a zařízení v textilních továrnách a jiných průmyslových podnicích. Nejčastěji používané parní motory jsou: